KSS RAPORLARIMIZ

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Yönetimi ile ilgili sistemler, Doğuş Grubu’nun ekonomik, çevresel ve sosyal sorumluluk politikalarının önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Grup, Nisan 2009'da ilk kurumsal vatandaşlık raporunu yayımlayarak, hem Küresel İlkeler Sözleşmesi katılımcısı olarak yükümlülüğünü yerine getirmiş hem de 10 ilkeyle ilgili ilerlemelerini paydaşlarıyla paylaşma fırsatı bulmuştur.

2010 yılından itibaren kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki performanslarını GRI (Global Reporting Initiative) Küresel Raporlama Girişimi G3.1 Çerçevesi’ne uygun biçimde raporlayan Doğuş Grubu, 2012 yılında raporun başvuru düzeyini C’den B düzeyine çıkartmıştır. Doğuş Grubu 2013 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu ise Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi İndeksi’nin yanı sıra ilk kez ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Standardı İndeksini de içermektedir.

RAPORLAMA İLKELERİMİZ

Doğuş Grubu Kurumsal Sorumluluk Raporları aksi belirtilmedikçe, Doğuş Grubu şirketlerinin tümünün ve iştiraklerinin kurumsal sorumluluk performanslarını içermektedir. 2009 yılından beri her yıl düzenli olarak yayınlanan raporların kapsamı bir takvim yılını içermektedir. Grubun kurumsal sorumluluk raporları, faaliyet raporlarıyla birlikte internet sitesi üzerinden tüm paydaşlara açık bir şekilde yayımlanmaktadır.

Bununla birlikte, Doğuş Grubu şirketleri de kendi bağımsız kurumsal sorumluluk raporlarını yayınlamaktadır. Bu kapsamda yayınlanan raporlar her şirketin internet sitesi üzerinden herkesin ulaşabileceği şekilde paydaşlara ulaştırılmaktadır.

DOĞUŞ GRUBU KURUMSAL SORUMLULUK RAPORLARI

Doğuş Grubu bünyesinde yer alan grup şirketleri her yıl kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik raporları yayımlayarak gerçekleştirdiği projelerin sonuçlarını paylaşmaktadır.

2018 Kurumsal Sorumluluk Raporu

2017 Kurumsal Sorumluluk Raporu

2015 Kurumsal Sorumluluk Raporu

2014 Kurumsal Sorumluluk Raporu

2013 Kurumsal Sorumluluk Raporu

2012 Kurumsal Sorumluluk Raporu

2011 Kurumsal Sorumluluk Raporu

2010 Kurumsal Sorumluluk Raporu

2009 Kurumsal Sorumluluk Raporu

2007-2008 Kurumsal Sorumluluk Raporu

GRUP ŞİRKETLERİ KURUMSAL SORUMLULUK RAPORLARI

Doğuş Grubu bünyesinde yer alan grup şirketleri her yıl kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik raporları yayımlayarak gerçekleştirdiği projelerin sonuçlarını paylaşmaktadır.

Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk Raporları

Doğuş İnşaat Grubu Kurumsal Sorumluluk Raporları1

1