KURUMSAL SORUMLULUK

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Yönetimi ile ilgili sistemler, Doğuş Grubu’nun ekonomik, çevresel ve sosyal sorumluluk politikalarının önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

15

8