RAPORLAR

Doğuş Grubu, şeffaflığı birincil öncelik olarak konumlandırmakta ve bu nedenle Faaliyet Raporları, Finansal Raporlar ve Doğuş Holding A.Ş. Derecelendirme Raporları’nı sunmaktadır.

FİNANSAL RAPORLAR

SPK FAALİYET RAPORLARI

DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. DERECELENDİRME NOTLARI

Ulusal Ölçek Kredi Notu

trBB

Güncelleme

08.11.2019

Rapor

S&P-08.11.2019.pdf
PDF İndir

7

2