RAPORLAR

Doğuş Grubu, şeffaflığı birincil öncelik olarak konumlandırmakta ve bu nedenle Faaliyet Raporları, Finansal Raporlar ve Doğuş Holding A.Ş. Derecelendirme Raporları’nı sunmaktadır.

DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. DERECELENDİRME NOTLARI

Uzun Vadeli Kredi Notu

BB-

Kısa Vadeli Kredi Notu

B

Görünüm

Negatif

Güncelleme

08.06.2017

Rapor

S&P-08.06.2017.pdf
PDF İndir

Uzun Vadeli Kredi Notu

Ba1

Temerrüt Olasılığı Notu

Ba1

Görünüm

Negatif

Güncelleme

08.03.2017

Rapor

Moody's-08.03.2017
PDF İndir

Moody's-02.10.2015
PDF İndir

7

2