İŞE ALIM

Doğuş Grubu şirketleri tarafından işe alınacak adaylarda aranan ortak özellik, pozisyonun gerektirdiği eğitim, teknik bilgi ve yetkinliklerin yanında, Doğuş Grubu değerleriyle doğru orantılı kişilik özelliklerine sahip olunmasıdır.

Kurumuna ve iş arkadaşlarına bağlılık, yoğun bir iş temposunda yaratıcı çalışabilmek ve yenilikçi fikirler üretebilmek öncelikli değerlendirilen kriterlerdir.

İnsan kaynağı ihtiyacımız, ağırlıklı olarak dogusgrubu.com.tr ve garanti.com.tr kurumsal web sayfaları üzerinden ya da kariyer.net üzerinden yapılan başvurular veya pozisyonun gerekliliğine göre danışmanlık firmaları aracılığıyla karşılanmaktadır.

İşe alım değerlendirmelerinde pozisyonun gerekliliğine göre;

  • Sözel ve sayısal yetenek testleri,

  • İngilizce sınavları,

  • Rol oyunu, vaka çalışması, grup tartışması gibi Değerlendirme Merkezi uygulamaları,

  • Kişilik envanterleri,

  • Yetkinlik bazlı mülakatlar yapılmaktadır.

İşe alımda aranılan özellikler:

  • Asgari Eğitim Düzeyi: Görev alacağı pozisyona göre değişmektedir. Çoğunlukla üniversite mezunu adaylar tercih edilmektedir.

  • Tercih Edilen Okullar: Yurtiçi ve yurtdışı tüm üniversiteler değerlendirme kapsamına dahil edilmektedir.

  • Yabancı Dil: İngilizce bilgisi gerekmektedir.

  • Deneyim: Alınacak göreve göre değişmektedir. Deneyimli personel alımlarının yanı sıra yeni mezun deneyimsiz personel alımları da gerçekleşmektedir. Özellikle stajyer olarak değerlendirilen adaylar performansından memnun kalınması ve norm kadro açığı oluşması halinde mezuniyetinin ardından iş teklifi yapılarak kadroya dahil edilebilmektedir.

  • Sosyal Özellikler: Doğuş Grubu şirket kültürüne ve çalışan profiline uyum sağlayabilecek adaylar tercih edilmektedir.

1093

5