DOĞUŞ'LU OLMAK

Doğuş Grubu, yaklaşık 35 binin üzerinde çalışanıyla nitelikli hizmet anlayışını, yenilikçi düşünceyi ve müşteri odaklı yaklaşımı bir araya getirerek grup sinerjisi yaratmaktadır.

Kurucumuz Sayın Ayhan Şahenk'in yıllar öncesinde söylemiş olduğu gibi, küreselleşen dünyanın zorlu rekabet koşullarında Doğuş Grubu hâlen gerçek sermayesinin insan kaynağı olduğuna inanmaktadır. Çalışanlarının gelişim alanlarına yönelik yatırım yapan grupta, bireysel gelişimi sağlamak ve kurumsal hedeflere ulaşmak için "Doğru İşe, Doğru İnsan" vizyonuyla hareket eden güçlü insan kaynağı yaratılmıştır.

  • Hem yerel hem de uluslararası alanlarda öncü markaların yer aldığı hizmet sektörlerinde kariyer planlayan,

  • İş ortamının getirdiği dayanışma ve paylaşıma bağlı olarak güven veren ve destek sağlayan,

  • Düşüncelerin yüksek sesle paylaşıldığı,

  • Yeni ve yaratıcı fikirlerin takdir edildiği,

bir kurumda çalışmak isteyenler için Doğuş Grubu doğru adres demektir.

Doğuş Grubu şirketlerinin İnsan Kaynakları ekipleri, grup bünyesine katacağı kişileri çözen, uygulayan, geliştiren ve tüm bunları yaparken "ben" yerine "biz" diyebilen bireylerden seçer.

43

5