Ayhan Şahenk Vakfı

1

1992 senesinde kurulmasını takiben geçen süre içinde Ayhan Şahenk Vakfı eğitim, sağlık ve çevre konusunda birçok çalışmalarda bulunmuş, sorumluluklar almış ve maddi olanakları kısıtlı bireylere sosyal yardımlarda bulunmuştur. Kurucusu Ayhan Şahenk'in vizyonu ve bakış açısı ile, vakıf 2012 yılında da insanların ve içinde bulunduğu toplumun yararına birçok projeyi hayata geçirmiş ve devletimize de gerçekleştirdiği bu sosyal sorumluluk çalışmaları ile katkıda bulunmuştur.

Eğitim/Kültür


2012 yılında Şanlıurfa'da 24 derslikli Endüstri ve Meslek Lisesi inşası tamamlanmış ve Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilmiştir. Bu okulun kampüsü içinde, erkek öğrenciler için 200 kişilik yatakhane de yapılmış, çok amaçlı konferans salonu ve 2 farklı binada toplam 4 mesleki atölye de hizmete sunulmuştur.

2012'de tamamlanan bir diğer proje de İstanbul Zeytinburnu'ndaki Ayhan Şahenk İlköğretim Okulu'nun yenilenmesi ve artık ortaokul olarak hizmet verecek bu okulda gerekli değişiklikler yapılarak hizmete sunulması olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokula dönüştürülen okulun, fen laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı ve spor salonu tamamı ile yenilenmiş, güncellenmiş donanımları ile tekrar hizmete açılmıştır. Eylül 2012'de Zeytinburnu ilçesinde Ayhan Şahenk Ortaokulu yeni öğrencilerine yeni yüzü ile kapılarını açmış, boyası, ekipmanları ve yeni donanımları ile ortaokul seviyesinde hizmet vermeye başlamıştır.

2012 senesinde, vakfımız toplam 40 öğrenciye burs vermiştir. Bunlardan 26'sı ilkokul öğrencisi, 1'i lise, 6'sı üniversite, 7'si yurtdışında eğitim gören üniversite öğrencilerinden oluşmuştur.

Sağlık


2012 yılında, " Gezici sağlık Araçları" projesinden yararlanan kişi sayısı 20.000'i kişiyi geçmiş ve başlangıç yılı olan 1997 'den itibaren toplam 414.000 kişi bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanmıştır. Bu proje vakfımız kurucusu AyhanŞahenk tarafından başlatılmış, göç oranlarının yüksek olduğu, sosyoekonomik açıdan alt sınırlarda olan bireylerin yaşadıkları yerlere gezici sağlık araçları ile iyi ve kapsamlı nitelikte "genel sağlık" ve "göz sağlığı" hizmetleri götürülmesi, gerek tedavi edici, gerek koruyucu hekimlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Modern tıbbi cihazlarla donatılmış gezici sağlık araçlarında konusunda uzmanlaşmış hekim ve hemşireler hizmet vermekte olup, çalışmalar ilköğretim okulları ve yerel yönetimlerle işbirliği içinde gerçekleştirilmektedir.

Bu proje; Mart 2012'de "Prof. Dr. Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet" ödülüne layık görülmüş ve bu ödül Tabipler Odası'nın, çeşitli üniversitelerin Halk Sağlığı profesörlerinin ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin katıldığı bir jürinin verdiği oylar ile belirlenmiştir.

Çevre


"Ayhan Şahenk Sevgi Ormanları" projesinin amacı gelecek nesillere daha sağlıklı ve temiz bir çevre sunmaya katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda, günümüze kadar toplam 550.000 ağaç, daha önce yurdun değişik bölgelerinde çeşitli yangınlarda, erozyonlarda veya madencilik sonrası zarar görmüş alanlarda dikilmiştir. 2012 yılında, Silivri yakınlarında 11 hektarlık bir bölgeye 11.000 yetişkin çam ağacı dikilmiş, ormanın 5 yıl süre ile bakımları üstlenmiştir. Bu süre içinde tutmayan ağaçlar, yenileri ile değiştirilecektir. Marmaris, Bodrum, Niğde ve İstanbul'daki diğer "Sevgi Ormanları" nın Orman Bakanlığı ile yapılan protokol doğrultusunda sürekli bakımları yapılmaktadır.

Sosyal Yardım


Vakfın kurulduğu ilk günden beri sosyal yardım ve paylaşım konusundaki kararlılık ve istikrarı bu yıl da devam etmiştir. 1.075 öğrenciye kıyafet, bot ve hijyen ürünlerinden oluşan çantaları verilmiş, 3.205 aileye gıda yardımında bulunulmuştur. 2012 yılı ramazan ayında, vakıf kurduğu iftar sofrasında günde ortalama 2000 kişi, toplamda 53.000 kişiyi konuk etmiştir.

Vakfımız hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak ve projeleri hakkında aydınlanmak için www.ayhanşahenkvakfi.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

euro.message madebycat ®