Doğuş İnşaat

Doğuş İnşaat
1

Mega proje yaklaşımı ile hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada üstlendiği altyapı ve üstyapı projeleriyle, Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş., kendi sektörünün lider şirketlerinden bir tanesidir. Doğuş İnşaat, 1950 yılından bugüne kadar 12 milyar doları aşan 170 projeyi tamamlayarak en saygın inşaat şirketleri arasında yerini almıştır.

Yapmış olduğu işler arasında, ana hatlarıyla, 19 baraj ve hidroelektrik santral, 415 km'si otoyol olmak üzere 1235 km yol yapımı, 2.000.000 m2 bina yapımı ve ayrıca altyapı işleri, 35.000 m köprü, viyadük ve geçit yapımı, 116.000 m'den daha uzun tünel ve derivasyon tünelleri, aynı zamanda limanlar, marinalar, sulama projeleri, kanalizasyon sistemleri, ofis binaları, alışveriş ve yaşam merkezleri, konut ve endüstriyel binalar sayılabilir.

Bugün, Doğuş İnşaat'ın içinde yer aldığı projelerin toplam tutarı 3,5 milyar dolar civarındadır. Doğuş, aynı zamanda dünya çapında aktif inşaat çalışmalarını yürüten şirketlerin katılımıyla kurduğu ortak girişim ve konsorsiyumlarla Türkiye'de, Orta Doğu'da, Doğu Avrupa ve Rusya coğrafyasında çeşitli raylı toplu taşıma projelerinin gerçekleştirilmesinde yer almaktadır.

Projelerimize Genel Bakış

Kuruluşundan bu yana Doğuş İnşaat'ın gerçekleştirmiş olduğu projeler arasında; toplamda 3000 MW elektrik üretme kapasitesine sahip 20 baraj ve hidroelektrik santral, 1235 km yol yapımı, 2.000.000 m2 bina yapımı, 35 km köprü, viyadük ve geçit yapımı, 116 km'den fazla metro, tünel ve derivasyon tünelleri, aynı zamanda limanlar, marinalar, sulama projeleri, kanalizasyon sistemleri, ofis binaları, alışveriş ve yaşam merkezleri, konut ve endüstriyel binalar yer almaktadır.

Bir Doğuş Grubu yatırımı olan, Türkiye'nin en önemli baraj projelerinden biri olan ve yakın zamanda tamamlanarak işletmeye açılan Boyabat Barajı ve HES İnşaatı, Kızılırmak Nehri üzerinde beton ağırlık baraj olarak %100 Doğuş İnşaat iştirakiyle gerçekleştirilmiş özel bir projedir. Kurulu gücü 513 MW ve yüksekliği temelden itibaren 195 m, krest uzunluğu 262 m olan barajın elektrik üretimi ortalama yıllık 1,5 milyar kwh olarak planlanmıştır.

Yine bir Doğuş Grubu yatırımı olan, Artvin Barajı ve HES İnşaatı, Doğuş İnşaat tarafından yapımına halen devam edilen bir diğer önemli baraj ve hidroelektrik santrali projesidir. Çoruh Nehri üzerine beton ağırlıklı kemer baraj olarak tasarlanan Artvin Barajı'nın kurulu gücü 332 MW, yüksekliği temelden itibaren 180 m, kret uzunluğu 278 m ve yıllık ortalama elektrik üretimi 1 milyar kwh olarak planlanmıştır. Artvin Barajı ve HES İnşaatı'nın 2015 yılı sonunda tamamlanması öngörülmektedir.

"İstanbul Otogar-Kirazlı-Başakşehir Metrosu", yapım ve elektromekanik işler ile araç temini işlerini kapsayan bir mega toplu taşıma projesidir. Toplamda 16 istasyona sahip olacak çift-tünel sisteminin tek-hat uzunluğu 47.4 km'dir. Bu tünel sistemi, şehirlerarası otobüs terminalinden başlayıp Bağcılar, Kirazlı güzergahı üzerinden devam edip iki kola ayrılarak hem Olimpiyat Köyü hem de Başakşehir evlerine ulaşarak İstanbul'daki demiryolu sistemleri zincirinin önemli bir bölümünü oluşturacaktır. Dairesel en-kesiti TBM-6,50 m ve NATM-7,80 m olan çift-tünellerin yapımında 4 adet Tünel Delme Makinası (TBM) kullanılmaktadır.

İstanbul'un ulaşım sorununa çözüm getirecek bir diğer önemli metro projesi Üsküdar-Ümraniye- Çekmeköy Metrosu inşaat ve elektromekanik işleridir. 2011 yılında Doğuş İnşaat tarafından ihalesi kazanılan ve 2012'nin 2. çeyreğinde yapımına başlanan bu metro hattının uzunluğu 17 km, tünel iç çapı 5,70 m, dış çapı 6,30 m olan ve 16 adet istasyon içerecek şekilde tasarlanmıştır. Avrupa Yatırım Bankası finansmanıyla gerçekleştirilen bu projenin Mayıs 2015 gibi tamamlanması öngörülmektedir.

47 km uzunluğunda ve 2x2 şeritli olacak şekilde tasarlanan Konya-Akşehir-Afyon Yolu inşaatı ve 49 km uzunluğunda ve 2x2 şeritli olacak şekilde planlanan Tokat-Niksar karayolu, yurtiçinde ihalesi kazanılarak yapımına başlanılan iki yeni projedir.

Doğuş İnşaat, Libya'da birçok altyapı ve üstyapı işleri gerçekleştirmiştir. 2009 yılında 218.000 m² alana sahip, 5 adet hizmet binası ve 9 adet fakülte binası içeren Libya Sirte Üniversitesi Kompleksi 1. kısım İnşaatı ihalesini kazanmış ve yapımına başlamıştır. Ancak 2011 yılı başında Libya'da yaşanan politik istikrarsızlık nedeniyle bu çalışmalar geçici bir süre için durdurulmuştur.

100.000 m2 yolcu terminaline sahip Ukrayna Kiev Borispol Uluslararası Havaalanı Projesi ve 3,8 km uzunluğunda, 8,43 m tünel iç çapına sahip 4 metro istasyonu içeren Bulgaristan Sofya Metrosu yakın zamanda tamamlanmış başarılı uluslarası projelerdendir.

Uluslararası piyasada çalışma alanını genişletmeyi hedefleyen Doğuş; Sahara Altı Afrika Ülkeleri, Doğu Avrupa, Rusya, Ukrayna ve Bağımsız Devletler Topluluğu ile Hindistan, Vietnam ve Körfez ülkelerinde iş geliştirme çalışmalarına devam etmektedir.

Çevreye Duyarlılık ve Sürdürülebilirlik

Doğuş İnşaat gerçekleştirdiği her projede çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına hassasiyet göstermektedir. Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ekolojik dengeyi tehlikeye sokmamak için gereken önlemleri almaktadır. Sürdürülebilir bir dünya ve sürdürülebilir bir gelecek kurma hedefi çerçevesinde tüm faaliyetlerini gönüllü olarak gerçekleştirmektedir. Doğuş İnşaat, her Doğuş Ailesi bireyine bu bilincin yerleştirilmesini ve bu çerçevede iş süreçlerinin yeniden gözden geçirilmesini öncelikli amaç edinmiştir. Her türlü faaliyetin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini ölçmek, yürürlükte olan tüm yasa ve yönetmeliklere uyum göstermek Doğuş İnşaat'ın sorgulanamaz ilkelerindendir.

Bu nedenle, devamlı gelişen yönetim sistemlerine sahip olmak bizim için çok önemlidir. Kalite yönetimi, çevre yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi, iş sürekliliği yönetimi, risk yönetimi ve kurumsal sosyal sorumluluk yönetimi gibi yönetim sistemleriyle birlikte uyum içinde çalışarak, etik değerleri en önde tutarak hem topluma hem de şirket çalışanlarına fayda sağlamaktayız.

Doğuş İnşaat şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunacak çalışmaları desteklemektedir. Bu nedenle Etik ve İtibar DerneğiTEİD- üyesidir. Öte yandan, tamamen gönüllülük esasına dayanan ve 10 temel ilkeden oluşan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni 8 Ekim 2012'de imzalayarak insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzluk konularında ne kadar duyarlı bir tutum sergilediğini göstermiştir. Amacı; çalışan motivasyonu ve bağlılığını artırmak, risk yönetimini daha etkin şekilde gerçekleştirmek, faaliyet ve projelerine daha fazla sosyal sorumluluk bilinci yerleştirmektir.

Doğuş İnşaat "yaşam, mal varlığı ve çevre koruma" ile risk yönetimi konularında hizmet veren Lloyd's Register Quality Assurance tarafından denetlenmiş, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi sertifikalarını almaya hak kazanmıştır.

doğuş inşaat
Adres
Cumhuriyet Cad. No:2
34810 Kavacık-Beykoz, İstanbul-TÜRKİYE
Telefon
0216 538 15 00
Faks
0216 331 29 29
euro.message madebycat ®