Yönetim Kurulu

1

Profesyonel yönetim yaklaşımında, kurumsal yönetişim ilkelerine hassasiyet gösteren Doğuş Grubu, hissedarları arasında fark gözetmez ve bütün faaliyet alanlarında etik kurallara uygun bir biçimde hareket eder.
Doğuş Grubu Yönetim Kurulu en üst karar makamı olup, tüm grup şirketlerindeki paydaş çıkarlarının nihai sorumluluğunu taşır. Kurul, Başkan dahil olmak üzere, on bir üyeden oluşur ve yılda dört defadan az olmamak üzere, Grup çalışmalarının gerektirdiği zamanlarda toplanır.

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Üyeleri

Ferit F. ŞAHENK
Yönetim Kurulu Başkanı


Doğuş Grubu ve Garanti Bankası Yönetim Kurulu Başkanıdır. Garanti Yatırım'ın Kuruculuğu ve Başkan Yardımcılığı, Doğuş Holding CEO'luğu ve Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Halen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İcra Kurulu üyeliği, DEİK bünyesinde faaliyet gösteren Türk-Alman İş Konseyi Başkanlığı ve Türk-Birleşik Arap Emirlikleri İş Konseyi Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Ferit F. Şahenk, daha önce de Türk-Amerikan İş Konseyi Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Dünya Ekonomik Forumu ve Medeniyetler İttifakı İnisiyatifi içerisinde aktif bir üye olarak yer almaktadır. Ayrıca Massachusetts Institute of Technology (MIT) Sloan School of Management Avrupa, Ortadoğu, Güney Asya ve Afrika Bölgesel Yürütme Kurulu; London School of Economics (LSE) Orta Doğu Merkezi Danışma Kurulu ve Endeavor Türkiye Etkin Girişimci Destekleme Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. Ferit F. Şahenk Boston College Pazarlama ve İnsan Kaynakları Bölümü mezunudur.

Süleyman SÖZEN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Süleyman Sözen, Maliye Bakanlığı'nda ve Hazine'de Baş Hesap Uzmanı olarak görev yaptı. 1981 yılından itibaren özel sektörde, özellikle finans kuruluşlarında çeşitli görevler üstlendi. 1997 yılından bu yana Doğuş Holding'in ve Garanti'nin çeşitli iştiraklerinin Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanı olarak görev yapan Sözen'in Yeminli Mali Müşavir unvanı bulunuyor.

Hüsnü AKHAN
CEO, Doğuş Grubu


Hüsnü Akhan 23 Ocak 1953 yılında Birecik/Şanlıurfa'da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Birecik Lisesi'nde tamamladı. ODTÜ İşletme mezunu olan Hüsnü Akhan, ekonomi dalındaki yüksek lisansını University of Miami (ABD)'den almıştır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın çeşitli kademelerinde görev yapan Akhan aynı zamanda Londra Ofisi'nde temsilcilik, Dış İlişkiler biriminde ise Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüş olup, 1994 senesinde Doğuş Grubu bünyesine katılmıştır. Garanti Bankası'nda Hazine, Operasyon ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmasını müteakip, 1998 yılında Körfezbank Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır. 2001-2005 seneleri arasında Doğuş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO olarak görev yapan Hüsnü Akhan, Ocak 2006'dan bu yana Doğuş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı , Doğuş Enerji Üretim, Doğuş Sağlıklı Yaşam, Körfez Havacılık, Hedef Medya Tanıtım, Doğuş Planet Elektronik Tic. Bilişim Hizmetleri ve Pozitif Müzik Yönetim Kurulu Başkanlığı, D Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve TÜVTÜRK, IMG- Doğuş, Doğuş İnşaat, GarantiBank Moscow, Doğuş Avenu Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Aclan ACAR


Aclan Acar, Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi mezunudur. Aynı üniversitede, Bankacılık ve Sigortacılık alanında yüksek lisans derecesi almıştır. ABD'deki Vanderbilt Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yüksek lisans öğrenimini tamamlamıştır. 1990 yılında Doğuş Grubu'na katılan Acar; finans, perakende ve otomotiv sektörlerinde yönetici olarak görev yapmıştır. Garanti Bankası'nın Genel Müdür Yardımcılığı, Bank Ekspres ve Osmanlı Bankası'nın Genel Müdürlüğü, Garanti Sigorta, Garanti Emeklilik ve Tansaş'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 2006 yılı Ocak ayından beri Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Acar, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Üyesidir.

Ahmet KURUTLUOĞLU


Ahmet Kurutluoğlu, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamış, daha sonra aynı üniversitenin İşletme Fakültesi'nden işletme yüksek lisans derecesi ve Hukuk Fakültesi'nden İş Hukuku yüksek lisans derecesi almıştır. 1981 yılında Doğuş Grubu'na katılan Kurutluoğlu, Doğuş Holding ve Doğuş İnşaat'ta Hukuk Danışmanı olarak görev yapmıştır. Halen, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Grubun Baş Hukuk Müşaviri olarak görevlerini sürdürmektedir.

Erman YERDELEN


Doğuş Yayın Grubu'nda Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan 1938 doğumlu Yerdelen, Işık Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Yüksek Öğrenimine Almanya'da devam etmiştir, 1966 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Yüksek Okulu "İktisadi İşletmecilik" bölümünden mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi'nde "Master" derecesini almıştır.İş hayatına 1968 yılında TATKO T.A.Ş.'de başlamış, 1997 yılında TATKO T.A.Ş.'den ayrılarak, kurucu Ortaklarından olduğu TATMAK A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 1953'de kurulan aile şirketi KARYER ve TATMAK'ta hem ortak, hem "Başkan" olarak görevine devam etmektedir. 1992 Ocak ayı ile 1996 Nisan ayı arasında Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunmuştur.1996 yılı sonunda "NTV" Televizyonu'nun kuruluşunda ilk günden başlayarak görev almıştır. Halen Doğuş Holding Yönetim Kurulu üyeliğini de sürdürmektedir. Kuruluş tarihi olan 2005 yılından günümüze kadar da TÜVTÜRK Yönetim Kurulu Üyeliği ve halen de Başkanlığı görevinde bulunmaktadır.

Gönül TALU


Gönül Talu, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden yüksek lisans derecesi ile mezun olmuştur. 1969 yılında Doğuş Grubu'na katılmış ve Doğuş İnşaat'ta çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. 1991 yılından beri, Doğuş İnşaat CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Talu, aynı zamanda, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Üyesidir.

Muhsin MENGÜTÜRK


Doğuş Holding'de Yönetim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Muhsin Mengütürk, 1997'den 2000 yılına kadar Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı yapmış ve finans sektöründe çok sayıda üst düzey görevde bulunmuştur. 1990 öncesi Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ders veren Prof. Mengütürk, Robert Kolej'den Makina Mühendisliği lisans derecesiyle mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora derecelerini yine aynı konuda Duke Üniversitesi'nde tamamlamıştır.

E.Naci BAŞERDEM


1957 yılında Aksaray'da doğdu. İlk ve ortaöğretimini Konya Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 1981 yılında mezun oldu. Banka ve özel sektör kuruluşlarında muhtelif kademelerde yöneticilik yaptı. Genel Müdür Yardımcısı olarak NTV kuruluş çalışmalarına katıldı. Şirketin Doğuş Yayın Grubu'na dönüşme döneminde Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Doğuş Grubu'nun Tansaş hisselerini satın alması sonrasında başlatılan yeniden yapılanma ve büyüme sürecinde aktif görev üstlendi. Tansaş'ın hisselerinin satışını müteakip İnşaat Grubu'na katıldı. Alman Tüv Süd, İngiliz Bridge Point ve Doğuş ortaklığı ile kurulan TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları A.Ş.'nin kuruluş ve örgütlenme döneminde genel müdürlüğünü yaptı. Ekim 2014 tarihinde Doğuş Holding Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Naci Başerdem, Temmuz 2011 tarihinden bu yana Doğuş Turizm Grubu Başkanlığını yürütmektedir.

Sadi GÖĞDÜN


Sadi Göğdün, İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu mezunudur. 1971 yılında doktora çalışmasını tamamlayarak 'İktisadi ve Ticari İlimler Doktoru' olmuştur. Doğuş Grubu'na 1976 yılında katılmış ve başta Doğuş Holding olmak üzere Grup bünyesindeki muhtelif şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Daha sonra Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev alan Göğdün, halen Doğuş Holding ve Doğuş İnşaat Yönetim Kurulu üyesidir.

Şadan GÜRTAŞ


Şadan Gürtaş, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi mezunudur. 1968 yılında Doğuş Grubu'na katılan Gürtaş, halen Doğuş Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yücel ÇELİK


Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat şubesi mezunudur. Meslek hayatına Ziraat Bankası'nda Müfettiş olarak başlamış, bilahare Şube Müdürlüklerinde bulunmuştur. 1974 yılında Doğuş Grubu'na intisap etmiş olup halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Başta Garanti Bankası olmak üzere Gruba ait muhtelif bankalarda Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

euro.message madebycat ®